Statisk elektricitet

Statisk el

Statisk elektricitet

Vad är statisk elektricitet?

Statisk elektricitet inom industri kan uppstå om luften är för torr. Då kan elektroniska komponenter få problem med statisk elektricitet. Är istället luftfuktigheten för hög kan problem istället uppstå med kondens, vilket i sin tur ökar risken för överslag. (SMHI)

Statisk elektricitet är vanligare under årets kallare månader och kan påverka produktionen negativt.

Få bort statisk elektricitet

För att få bort statisk elektricitet används befuktning. Vid 43 % relativ fuktighet försvinner statisk laddning av olika material och man slipper problem som exempelvis plast som klibbar ihop, utslagen elektronik eller kretskort som går sönder. All form av statisk laddning tar vi bort med rätt fukt. Med en jämn fuktighet på 50 % slipper du dessa problem.

Ring oss på 073-526 44 70, vi har olika tekniker för att hjälpa dig.

Där man vill undvika statisk elektricitet

Vid arbete med känslig elektronik är detta något man vill undvika. Detsamma gäller inte bara vid tillverkning av elektronik utan också i elektronikfyllda utrymmen, såsom serverhallar och liknande.

Statisk elektricitet vill man undvika i flera olika industrier, utöver tillverkning av elektronik finns flertalet branscher och industrier, exempelvis plastindustrin där man vill ta bort statisk elektricitet från plast. 

Här är några exempel på ställen där man vill undvika statisk elektricitet:

  • Förpackningsindustrin
  • Tryckerier
  • Pappersindustrin
  • Plastindustrin
  • Serverhallar
  • Tillverkning av textilier
  • Elektronikindustrin
  • Vid Lackering
  • Läkemedelsindustrin

 

När det kommer till elektronikindustri är ofta lokalerna mer likt vanliga byggnader än industrilokaler, vilket ofta innebär lägre takhöjd. Därför tillverkar vi och anpassar spridningsenheterna så att de både lämpar sig för en lägre takhöjd men också rent visuellt smälter in i lokalen. Är det riktigt lågt i tak försöker vi om möjligt att tillföra fukten i ventilationen om aggregatet tillåter. Pumpstation och styrning är desamma och placeras centralt i byggnaden och kan försörja flera zoner.

Kontakta oss för offert!

Vi har jobbat med luftbefuktning i flera år och har god kunskap om vad som krävs för bäst effekt. Kontakta oss för rekommendation och offert.

Ring oss på
073-526 44 70