Befuktning till Elektronikindustrin

Torr luft innebär att den statiska elektriciteten ökar

Vid arbete med känslig elektronik är detta något man vill undvika. Detsamma gäller inte bara vid tillverkning av elektronik utan också i elektronikfyllda utrymmen, såsom serverhallar och liknande. Som en bra bieffekt ger befuktningen också en kylande effekt, då det är vanligt att temperaturerna i dessa fall är höga. 

Ofta är lokaler för elektroniktillverkning mer att likna vid kontorsmiljöer än industrilokaler och därför tillverkar vi och anpassar spridningsenheterna så att de både lämpar sig för en lägre takhöjd men också rent visuellt smälter in i lokalen. Är det riktigt lågt i tak försöker vi om möjligt att tillföra fukten i ventilationen om aggregatet tillåter. Pumpstation och styrning är desamma och placeras centralt i byggnaden och kan försörja flera zoner.

Kontakta oss för offert!

Vi har jobbat med luftbefuktning i flera år och har god kunskap om vad som krävs för bäst effekt. Kontakta oss för rekommendation och offert.

Ring oss på
073-526 44 70