Sågverk

Heltäckande lösningar för Sågverk

Svensk Hygro erbjuder en heltäckande lösning för Sågverk där vi kan förbättra både arbetsmiljö och driftekonomi genom sågens alla positioner. Från barkmaskin och klingsåg till justerverkets alla dammhärdar och operatörsplatser.

Vi har genom mätningar kunnat konstatera att vår befuktning direkt på sågklingan inte bara minskar dammbildningen utan också minskar strömförbrukningen på sågen. Befuktningen minskar även risken för varmgång och ökar klingans livslängd. Att angripa dammet redan här, tidigt i flödet, förbättrar arbetsmiljön genom hela sågverket och justerverket.

Pumpstationen placeras så centralt som möjligt och kan på så sätt försörja alla delar i sågverket, förutsatt att de olika delarna finns inom samma väggar. Från denna plats förlägger vi rostfria högtrycksledningar till de olika positionerna där de styrs individuellt med magnetventiler. Ventilen styrs i sin tur av driftsignalen vid respektive position. (ex. elevetor, rotkap, trimmer, paketläggare etc.)

Med denna uppbyggnad är systemet enkelt att bygga ut i framtiden, och en ny position kräver relativt lite arbete. Även service och underhåll är enkelt då dysorna snabbt bytes utan krav på långa driftstopp, till skillnad från tryckluftsdysor som kräver längre serviceingrepp och packningsbyten.

 

Rotkap

Rotkap

Trimmer

Trimmer

Ströelevator

Ströelevator

Kontakta oss för offert!

Vi har jobbat med luftbefuktning i flera år och har god kunskap om vad som krävs för bäst effekt. Kontakta oss för rekommendation och offert.

Ring oss på
073-526 44 70