Tryckerier

Oavsett vilket typ av tryckeri, (tidningar, böcker eller etiketter) uppstår samma problem om luftfuktigheten är för låg. Papperet tenderar att slå sig och krympa med problem i processen som följd. Ökad statisk elektricitet orsakar också problem med fastnande papper. Rätt luftfuktighet är inte bara viktig för produkten och processen utan också för arbetsmiljön då den hjälper till att hålla pappersdammet nere.

I de flesta tryckerier passar direktrumsbefuktningen bäst, med takhängda eller väggmonterade spridningsmoduler. Pumpstationen placeras så centralt som möjligt, samma gäller för styrskåp med display för avläsning och inställning av systemets olika fukt-zoner. Svensk Hygro tillverkar spridningsenheter och styrning så att det passar varje enskilt tryckeri med hänsyn till storlek, takhöjd, antal zoner etc.

Kontakta oss för offert!

Vi har jobbat med luftbefuktning i flera år och har god kunskap om vad som krävs för bäst effekt. Kontakta oss för rekommendation och offert.

Ring oss på
073-526 44 70